Kazay Endre a polihisztor

Kazay nem csak a gyógyszerészetet művelte magas szinte, más szakmai területekkel is tudományos szinten foglalkozott. Gyógyszerészeti, tudományos cikkei, Európa országainak több szaklapjában megjelentek. Könyveket írt gyógyszerészeti területen a szerves kémiáról. Elkészítette a - máig használható - Gyógyszerészeti Lexikont. Más érdeklődési területet mutató filozófiai témájú kéziaratai is vannak, melyek nyomtatásban nem jelentek meg.

Gyógyszerészi technológiával foglalkozva: tablettázó, porosztó, injekció letöltő készülékeket tervezett és készített. Kereste a gyógyszerek íz javításának különböző megoldásait. Gyógyszervizsgálati módszereket dolgozott ki. Foglalkozott a szilikát kémiával és a meleg vizű források vizét elemezte. Tevékenységének állandó működési területe volt a csillagászati megfigyelés, a meteorológiai kutatás. Fényelemzéseket végzett, geológiával és barlang kutatással is foglalkozott.

A vízfogyasztás és a megbetegedések összefüggéseit vizsgálta, amit akadémiai szinten publikált.

Tanított iskolákban, és egyetemen. A legkülönbözőbb szinteken tartott előadásokat. Verset és színdarabot írt. Német nyelven komponált egyházi dalokat, zenetörténettel foglalkozott és középkori családtörténeti kutatásokat is végzett. Templomi orgonát épített és színdarabban játszott.

Ezek azok, amik a rövid és változatos életútjában mutatják, - a széleskörű érdeklődést, a zseniális alkotó elmét - polihisztori tevékenységét.

Nyugtalan természete mindig munkát és alkotást vágyott, de mindennél fontosabb volt számára az emberek szeretete. Gyógyszertári gyógyszerészként teljes tudásával a beteg emberek gyógyulását segítette.

Az adatok dr. Lárencz László ny. alezredes, Kazay kutatótól származnak

 

© 2010 Orangesoft
A weblapot az Orangesoft Kft. készítette.