Kazay Endre

Mint minden magas szakmai tudást igénylő hivatásnak, így a gyógyszerészetnek is voltak és vannak különleges tehetséggel megáldott nagy egyéniségei, híres tudósai, művészei és egyéb kiemelkedő képviselői.
Ilyen kiemelkedő, különleges tehetség volt

Kazay Endre gyógyszerész is.

Nagybányán született 1876-ban. Az elemi iskolát is itt végezte. Már ötödik osztályos gimnazistaként 100 oldalas értekezést írt a világmindenség keletkezéséről és fejlődéséről, Universitas címmel. 1894-ben mint gyakornok kezdte meg gyógyszerészi tevékenységét Nagybányán. Aztán még sok helyen dolgozott mint gyógyszertári segéd, -mester, egyetemi tanársegéd, gyógyszertárbérlő és igazgató fővegyész. 1918-ban Vértesacsán megvásárolta a Magyar Korona nevű gyógyszertárat, ahol 1923-ban bekövetkezett haláláig dolgozott.

Rövid (1876-1923), mozgalmas életében több helyszínen és több munkaterületen példát adott egy elkötelezett és zseniális egyéniség életútjával. Hagyatéka és elvei alapján tudjuk, hogy nagy odaadással, erős hittel szerette hazáját és népét.

Az adatok dr. Lárencz László ny. alezredes, Kazay kutatótól származnak

 

© 2010 Orangesoft
A weblapot az Orangesoft Kft. készítette.